Chào

 
Tóm tắt cốt truyện:

- Có một ông bụt nằm trong cây bút, trong đó là cả một thế giới rộng lớn với rất nhiều loài động vật trong truyền thuyết mà con người có thể hình dung  ra được.

- Một người làm Cảnh vệ được phép bảo vệ tiếp cận với nguyên thủ, bất ngờ nhận được một nhiệm vụ quan trọng khi anh ta đã từng học thư pháp, mà nhiệm vụ lần này chính là tìm ra tung tích người sử dụng cuốn sách lạ.

Cuốn sách không phải thứ quan trọng, mà bí ẩn nằm trong cây bút.

0 Nhận xét