Tống Huy Tông


 

Một vị vua nhưng mang trong tâm niềm đam mê thư pháp và thư họa. Ông đã tự sáng tạo ra thể chữ mới mang tên "Sấu Kim Thể".
Thể chữ của vị hoàng đế Trung Hoa này được ví như mảnh mai thanh tú, như sao trời.

Giới thiệu về Tống Hy TôngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét