Ads block

Banner 728x90px

Hướng dẫn sử dụng website


Hướng dẫn sử dụng website

Xin chào, bạn đang ở trang hướng dẫn của Thư Đạo. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách sử dụng website này. Trang web của Thanh Phong thư đạo môn. Hãy tiếp tục xem phần nội dung bên dưới.

1. Hướng dẫn trải nghiệm trên website thudao.com

Hướng dẫn sử dụng website


Trong website Thư Đạo bao gồm 01 trang chủ và 06 phân trang. Trong các phân trang được chia thành các đầu mục bao gồm: Thư Phổ, Cửa hàng, Khóa học, Môn quy, Phả đồ và Liên hệ.

Quý bằng hữu khi tham gia website thì tùy mục đích mà nhấp vào từng phân trang cụ thể. 

Thử phổ: Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm viết chữ thư pháp Việt

Cửa hàng: Bày bán các sản phẩm thư pháp mới của Thanh Phong và môn đệ.

Khóa học: Giới thiệu những khóa học Online hoặc trực tiếp tại địa chỉ của Thanh Phong thư môn 

Môn quy: Phần quy định chung của các học viên nội/ngoại môn

Phả đồ: Cho biết những học viên tham gia đang ở tầng nào, trình độ nào, thời gian tham gia là bao giờ, sư phụ, sư bá, đồng môn là ai.

2. Hướng dẫn mua hàng, đăng ký khóa học

Trong phần Cửa hàng và khóa học sẽ có những bài viết chi tiết về các sản phẩm, thông tin và kích thước cụ thể.

Quý bằng hữu nếu hứng thú và có nhã ý thỉnh tranh hoặc đăng ký khóa học mới. Hãy nhấp vào phần liên hệ hoặc nhắn gọi trực tiếp vào số điện thoại hiện lên bên góc trái trên cùng màn hình chính. 

hướng dẫn liên hệKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét