Ads block

Banner 728x90px
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Tống Huy Tông


Tống Huy Tông
Một vị vua nhưng mang trong tâm niềm đam mê thư pháp và thư họa. Ông đã tự sáng tạo ra thể chữ mới mang tên "Sấu Kim Thể". Thể chữ của vị hoàng đế…
Đọc thêm »

Tề Bạch Thạch


Tề Bạch Thạch
Tề Bạch Thạch (齊白石, 1864–1957), tên thật là Tề Thuần Chi, tên tự là Vị Thanh. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc thời kỳ đương đại.  Ông…
Đọc thêm »

Trương Thiện Tử


Trương Thiện Tử
Trương Thiện Tử ( 張善孖 - Zhang ShanZi) Sinh năm 1882 Mất năm 1940 Là hoạ sĩ của Trung Quốc, một chuyên gia trong lĩnh vực thuỷ mặc đặc biệt là chủ đề hoạ thú.  …
Đọc thêm »

Triệu Mạnh Phủ


Triệu Mạnh Phủ
Người họ: Triệu - Tên: Mạnh Phủ (1254-1322): tên chữ là Tử Ngang, hiệu Tùng Tuyết Đạo Nhân v.v. Người Hồ Châu (nay là Ngô Hưng, Chiết Giang). Giỏi cả các thể …
Đọc thêm »

Mễ Phất


Mễ Phất
Họ: Mễ  Tên: Phất  Sinh - Mất: 1051 – 1107 Tên chữ là Nguyên Chương, hiệu Hải Nhạc Ngoại Sử, Lộc Môn Cư Sĩ v.v. Tính cuồng phóng, nên ông cũng được gọi là Mễ Đ…
Đọc thêm »

Vương Hi Chi


Vương Hi Chi
Vương Hi Chi (chữ Hán: 王羲之; 303 – 361), tự Dật Thiếu (逸少), hiệu Đạm Trai (澹斋), nổi danh là nhà thư pháp đại tài của Trung Hoa với tác phẩm Lan Đình Tự, được ng…
Đọc thêm »

Âu Dương Tuân


Âu Dương Tuân
Âu Dương Tuân (欧阳询, 557-641) tự là Tín Bản. Sinh ra tại huyện Lâm Tương, Đàm Châu (Nay là Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc) là nhà thư pháp nổi tiếng người Trun…
Đọc thêm »

Thích Ca Mâu Ni


Thích Ca Mâu Ni
Người sáng lập ra Phật giáo với rất nhiều những bài giảng hay và để lại cho hậu thế một triết lý vĩ đại... Thích Ca Mâu Ni là ai? Thân thế Sự nghiệp Tài li…
Đọc thêm »

Khổng Tử


Khổng Tử
Khổng Tử sinh thời Xuân Thu, là một trong những học giả hàng đầu Trung Hoa với những tư tưởng lớn, ông cùng với Lão Tử là những....
Đọc thêm »

Lão Tử


Lão Tử
Tìm hiểu các tài liệu, bài giảng liên quan tới Lão Tử không thể không nhắc tới các văn bản như "Đạo Đức Kinh",...
Đọc thêm »