Mễ Phất


Mễ Phất (1051 – 1107)

Họ: Mễ 
Tên: Phất 
Sinh - Mất: 1051 – 1107
Tên chữ là Nguyên Chương, hiệu Hải Nhạc Ngoại Sử, Lộc Môn Cư Sĩ v.v. Tính cuồng phóng, nên ông cũng được gọi là Mễ Điên. Người Thái Nguyên, Sơn Tây, sau dời đến Tương Dương nên còn được gọi là Mễ Tương Dương. Các thể thư pháp đều giỏi, đặc biệt là Hành thảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét