Ads block

Banner 728x90px

Tống Huy Tông


Tống Huy Tông
Một vị vua nhưng mang trong tâm niềm đam mê thư pháp và thư họa. Ông đã tự sáng tạo ra thể chữ mới mang tên "Sấu Kim Thể". Thể chữ của vị hoàng đế…
Đọc thêm »