Tống Huy Tông


  

Một vị vua nhưng mang trong tâm niềm đam mê thư pháp và thư họa. Ông đã tự sáng tạo ra thể chữ mới mang tên "Sấu Kim Thể".
Thể chữ của vị hoàng đế Trung Hoa này được ví như mảnh mai thanh tú, như sao trời.

Giới thiệu về Tống Hy Tông


Tống Huy Tông được xem là một vị vua có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp và hội họa. Lịch sử ghi lại rằng ông thường xuyên bỏ bê triều chính để chuyên tâm vào công việc nghiên cứu bút pháp và mặc pháp, đến nỗi để mất nước. Việc này đối với riêng cá nhân người viết bài không có nhận xét thêm, tuy nhiên, với những tài liệu thu thập được, thì ông đích xác là một bậc tài hoa, một cao thủ trong giới thư họa.

Về thư pháp

(Đang cập nhật)

Về hội họa

(Đang cập nhật)

Cuộc đời gắn liền với niềm đam mê nghệ thuật thư pháp.

(Đang cập nhật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét