Ads block

Banner 728x90px
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủy Mặc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủy Mặc. Hiển thị tất cả bài đăng

Tề Bạch Thạch


Tề Bạch Thạch
Tề Bạch Thạch (齊白石, 1864–1957), tên thật là Tề Thuần Chi, tên tự là Vị Thanh. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc thời kỳ đương đại.  Ông…
Đọc thêm »

Thủy mặc Trung Hoa trong góc nhìn của một hậu thế


Thủy mặc Trung Hoa trong góc nhìn của một hậu thế
Là một người đam mê yêu thích với thư pháp, nhưng Thanh Phong cũng rất yêu cái đẹp được tạo nên từ những bức tranh thủy mặc. Người ta nói rằng  "Thư họa …
Đọc thêm »