Âu Dương Tuân


 

Âu Dương Tuân (欧阳询, 557-641)

Âu Dương Tuân (欧阳询, 557-641) tự là Tín Bản. Sinh ra tại huyện Lâm Tương, Đàm Châu (Nay là Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc) là nhà thư pháp nổi tiếng người Trung Quốc, am tường nhiều phong cách viết chữ, thư thể khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất là Khải Thư.

Tác phẩm tiêu biểu của ông có tên Cửu Thành Cung Lễ Tuyền Minh.

Tình yêu thư pháp

Có câu chuyện kể rằng Âu Dương Tuân trong một lần đi thăm thú, đã tìm thấy một bia đá được khắc thời Tần. Ông đến xem thử, phát hiện trên bia khắc kiểu chữ thư pháp rất đẹp, vậy là Âu Dương Tuân xem xét tỉ mỉ và không ngớt lời tán thưởng, cứ mỗi lần định rời đi thì chỉ vài bước sau ông lại quay trở lại chỗ bia đá và mãi như thế ba ngày liên tiếp ông ngồi bên tấm bia để xem xét pháp độ trên tấm bia. 

Người ta nói rằng Âu Dương Tuân không những là một người đam mê thư pháp, mà bản thân ông cũng làm một người chăm chỉ và rất kiên nhẫn luyện tập thư pháp, sáng tạo ra kiểu khải thư với lối viết nghiêm cẩn, pháp độ rất cao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét