Thích Ca Mâu Ni


 Người sáng lập ra Phật giáo với rất nhiều những bài giảng hay và để lại cho hậu thế một triết lý vĩ đại...

Thích Ca Mâu Ni là ai?

Thân thế
Sự nghiệp
Tài liệu

Câu nói

4 nhận xét: