Ads block

Banner 728x90px

MÔN QUY THANH PHONG THƯ PHÁP


MÔN QUY THANH PHONG THƯ PHÁP

Đây là trang chia sẻ môn quy chính thức từ Thanh Phong thư môn, đề nghị toàn thể học viên và thư hữu đọc và tuân thủ chuẩn mực một cách chính xác.

(Áp dụng từ 10/3/2021)

Quy Định Chung

1- Đi tập đầy đủ và đúng giờ. Nếu tới muộn phải có lý do chính đáng; nghỉ tập phải xin phép thầy giáo hoặc lớp trưởng. Nếu nghỉ quá 03 buổi tập liền không xin phép, coi như tự ý bỏ dở. Trong trường hợp đi học lại phải chấp hành các thủ tục như học viên mới.

2- Trong giờ tập, phải nghiêm túc tuân theo sự hướng dẫn của thầy hoặc trợ giáo – người thay mặt thầy hướng dẫn tâp luyện, không được gây mất trật tự, tự ý bỏ tập hay tự tập theo ý mình; ra vào lớp phải xin phép.

3- Ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, không mặc quần đùi, váy ngắn, hở hang quá lố, mặc phản cảm.

4- Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trau dồi nét chữ, nhân cách ngày một tốt đẹp

5- Nghiêm cấm dùng các chất kích thích trước và trong giờ tập; cấm nói tục, chửi bậy; cấm gây gổ đánh nhau.

6- Thực hiện nghiêm túc các quy định của chủ sở tại, nơi lớp học sinh hoạt, luyện tập; có ý thức giữ gìn vệ sinh và tài sản chung.

7- Kết thúc buổi tập phải dọn dẹp lại trang thiết bị tập luyện,cất đúng nơi quy định.  Tiết kiệm điện nước:tắt điện khi không sử dụng,khóa nước khi đã dùng xong.

8- Học viên đăng ký học tại lớp, cơ sở nào thì luyện tập tai lớp, cơ sở đó, không được tự ý chuyển đổi lớp, cơ sở tập luyện trừ khi có thông báo từ đại diện lớp học.

9- Giáo viên đứng lớp, hoặc những người đi trước phải có thái độ tôn trọng, khiêm nhường học viên mới, không khoe khoang, nói xấu, chê bai nét chữ của người khác. 

10- Không để lộ tài liệu học tập, kiến thức mà sư phụ truyền thụ ra bên ngoài, đặc biệt là các mật bản, mật ngôn.

Học viên phải tuân thủ môn quy của lớp; nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, vi phạm nhiều lần hoặc lỗi nặng sẽ bị khai trừ khỏi thư môn.

Quy định dành riêng cho học viên

Học viên không được lợi dụng tranh chữ thư pháp để:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ khác ngoài sản phẩm của thư môn, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy định cho đối tượng bên ngoài/ thư hữu mới tiếp cận Thư môn

Nghiêm cấm thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Thanh Phong với các khoản mục dưới đây:

(i) Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;

(ii) Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;

(iii) Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi hình ảnh Sản Phẩm;

(iv) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà Thanh Phong thư môn sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;

(v) Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.

Biện pháp xử lý

Đối với các hành vi vi phạm Quy Định. Là học viên của Thanh Phong thư môn, Thanh Phong có quyền tự mình và/hoặc thông qua hội đồng giảng viên để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

(a) Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu 

(b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm

(c) Khai trừ khỏi thư môn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục 

(d) Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.