Ads block

Banner 728x90px

Nhiệm vụ thường xuyên tại Thanh Phong thư môn


Nhiệm vụ thường xuyên tại Thanh Phong thư môn


Những người mới theo học thư pháp tới Thanh Phong thư môn đều có thể thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên này và gửi báo kết quả cho Thanh Phong sau khi hoàn thành được các đợt khảo nghiệm. 

Phần thưởng cứng được gửi tới học viên sau khi Thanh Phong công nhận hoàn tất nhiệm vụ. 

Phần thưởng mềm sẽ được thêm vào trong các dịp lễ, tết,...

Nhiệm vụ ngoại môn học viên

1. Kỹ thuật viên bút thành thục

Hướng dẫn:

Phần thưởng:

- Tài liệu học tập cơ bản

- Ebook Thư pháp Việt - Điền thể (viên bút) cơ bản

2. Kỹ thuật viên bút - lộ phong thành thục

- Ebook Thư pháp Việt - Mộc thể (viên lộ) cơ bản

- Ebook Thư phổ ngoại môn

3. Lâm mô thiếp viên lộ bất kỳ

- Ấn chương chi sư: Danh chương

- Biểu 30x80 bồi lụa gấm bo giấy xuyến/dó bất kỳ

Nội môn đệ tử

1. Tàng phong kỹ pháp cơ bản thành thục

(đang cập nhật)

2. Chương pháp cơ bản thành thục

(đang cập nhật)

3. Đại tự biến thể thành thục

(đang cập nhật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét